SCADA System Promotic – podstawowe informacje

SCADA to oprogramowanie stworzone do kontroli, nadzoru i gromadzenia danych. System Promotic to oprogramowanie wytwarzane przez Czeską firmę Microsys.

System Promotic jest przeznaczony do tworzenia aplikacji, które w sposób graficzny prezentują zebrane dane, informują o nieprawidłowściach poprzez system alarmów, pozwalają kontrolę i zmianę parametrów procesu.

Najważniejsze funkcje oprogramowania SCADA System Promotic:

 • Zbieranie i interpretacja danych
 • Tworzenie zestawienie danych w tabelach
 • Intuicyjna obsługa
 • Ekrany graficzne pozwalające na przedstawianie danych w formie wykresów, jak i tworzenie wizualizacji z zastosowaniem obiektów graficznych
 • Duża biblioteka obiektów graficznych, część obiektów w postaci wektorowej
 • Zapis algorytmów z wykorzystaniem Microsoft Basic (VBScript)
 • System zdarzeń i alarmów
 • System trendów, który zapisuje dane w połączeniu ze znacznikiem czasu
 • Szeroki wybór driverów komunikacyjnych
 • Prosty w obsłudze edytor paneli graficznych
 • Możliwość udostępniania danych za pośrednictwem internetu

Najczęściej oprogramowanie SCADA wykorzystywane jest:

 • do nadzoru nad procesami przemysłowymi,
 • w systemach telemetrycznych,
 • w aplikacjach inteligentnego domu.

Dzięki dużej ilości modułów komunikacyjnych przystosowanych do komunikacji z urządzeniami różnych producentów, SCADA Promotic pozwala stworzyć system zdlanego dostępu do różnych urządzeń sterujących. Dane mogą być zbierane lokalnie, ale również z systemów rozproszonych.

W naszych realizacjach używamy oprogramowania SCADA Promotic na wiele sposóbów: od zbierania i wizualizacji danych pochodzących z jednego urządzenia pomiarowego, ale również do odbioru danych w tworzonych przez nas systemach telemetrycznych, które czasem łączą ponad sto rozproszonych urządzeń.

Dowiedz się więcej o produkowanych przez nas urządzeniach dla telemetrii, które mogą być wykorzystane w połączeniu ze SCADĄ:

Moduł telemetryczny TM-05

Moduł telemetryczny TM-05

TM-05 to moduł wyposażony w wejścia i wyjścia. Może służyć do zliczania, przetwarzania i przekazywania sygnałów. W wersji rozszerzonej z obsługą sieci GSM lub WiFi.

 

Modem - konwerter sieci NC-01-GSM RS485 lub RS422

Modem – konwerter sieci NC-01-GSM RS485 lub RS422

NC-01-GSM jest routerm przemysłowym umożliwiającym komunikację pomiędzy wyizolowaną siecią APN a siecią opartą o standard RS485 lub RS422.

 

Zdalny moduł wejść analogowo-cyfrowych TM-06

Zdalny moduł wejść analogowo-cyfrowych TM-06

TM-06 ma do 8 wejść analogowych, które mogą pracować jako wejścia prądowe lub napięciowe, albo do 8 wejść cyfrowych. Moduł obsługuje sieć RS485 lub RS422