Aplikacje przemysłowe SCADA Promotic

Zastosowania przemysłowe SCADY - reaktro anaerobowy System SCADA PROMOTIC jest szeroko wykorzystywany w aplikacjach przemysłowych. Korzystają z niego zakłady produkcyjne, banki, lotniska, koleje, elektrownie. Promotic znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zliczanie, mierzenie, tworzenie trendów, a także alarmowanie, gdy ustalone wartości zostaną przekroczone.

Chcę zlecić zrobienie aplikacji

Możliwe jest stworzenie aplikacji sterującej dowolnym procesem technologicznym – małym, dużym, ciągłym oraz zachodzącym od czasu do czasu.

SCADA System Promotic posiada gotowe moduły ułatwiające zastosowanie w niektórych dziedzinach przemysłu. Te moduły to:

PROMOTIC VIS – produkcyjny system informacyjny

Pozwala na odczyt i zapis danych technologicznych w czasie rzeczywistym. Zebrane dane pozwalają kompleksowo kontrolować zachodzące procesy. Promotic VIS odczytuje i analizuje dane z równych źródeł:

  • Dane produkcyjne – stan maszyn, działalność obsługi, ilość produktów oraz inne informacje o procesie produkcji.
  • Dane technologiczne – temperaturę, ciśnienie, długość, średnicę, prędkość, a także inne wartości.
  • Dane energetyczne – zużycie prądu, wody, gazu, ciepła.
  • Dane z systemu informatycznego przedsiębiorstwa.
  • Dane z innych systemów.

PROMOTIC ENERG – system mierzący i regulujący zużycie energii

Mirzy zużycie: prądu, wody, gazu, ciepła oraz innych mediów. Rejestruje dane, tworzy wykresy i zestawienia, co pozwala na analizę i optymalizację zużycia, dzięki czemu możliwe jest znaczne obniżenie kosztów.Zastosowania przemysłowe SCADY - oczyszczalnia ścieków

PROMOTIC CIEPŁO – sterowanie i optymalizacja gospodarki cieplnej

Jest to system monitoringu i sterowania kotłowni, stacji wymiennikowych lub przekaźnikowych i innych powiązanych technologi (klimatyzacja, rekuperacja, itp…). Pozwala na ustawienie i optymalizację systemu poprzez: regulację ekwitermalną, programy czasowe, diagramy poboru i inne. System współpracuje ze sterownikami różnych dostawców (SIMATIC, ABB SAIA, MITSUBISHI i inne) dla potrzeb sterowania dyspozytorskiego.

PROMOTIC EMISJE – monitoring i opracowanie pomiarów emisji

Wykonuje i zapisuje pomiary w jednominutowych odstępach, z których tworzy średnie półgodzinne, które są zapisywane i archiwizowane. Oprócz tego wyświetla wskazanie ważności i określenie klasy dla każdej mierzonej wartości.

SCADA Promotic posiada wiele modułów komunikacynych, możliwość połączenia z bazą danych, bogatą binliotekę obiektów graficznych, dzięki czemu jej zastosowanie jest znacznie szersze, niż to objęte modułami.

Inne zastosowania przemysłowe SCADY są również możliwe: duża ilość dostępnych modułów komunikacyjnych, możliwość połączenia z bazą danych, ogromna baza gotowych grafik pozwalają developerowi na stworzenie aplikacji o praktycznie każdym zastosowaniu.

Chcę zlecić zrobienie aplikacji