Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP, UL. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola jako Administrator danych osobowych Użytkownika, podaje następujące informacje.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego oraz Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym www.sklep.chip-elektronika.pl oraz na stronie internetowej www.chip-elektronika.pl jest firma Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP, ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt na skrzynkę kontakt@chip-elektronika.pl
Ponadto kontakt z Administratorem jest możliwy:

 • osobiście w siedzibie Firmy pod adresem: ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola,
 • telefonicznie pod numerem: +48 15 842 85 69,
 • listownie na adres korespondencyjny: ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola,
 • przez formularz kontaktu w sprawie danych osobowych na stronie https://www.chip-elektronika.pl

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ WARUNKI POWIERZANIA DANYCH

 1. Dane zbierane w związku ze złożeniem zamówienia
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki po sprzedażowej dotyczący: przyjęcia odstąpienia od umowy, korzystania z rabatów i promocji, reklamacji, obsługi zwrotów.

  Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez stronę www.sklep.chip-elektronika.pl jest akceptacja warunków REGULAMINU i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Zakres zbieranych danych:

  • Imię i nazwisko
  • Adres email
  • Adres
  • Numer telefonu
  • NIP
  • Nazwa firmy
  • Adres IP

  Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone, wyłącznie w ramach realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia następującym podmiotom:

  • podmiotom zapewniającym usługi pocztowe i kurierskie,
  • podmiotom zapewniającym usługi płatnicze i bankom,
  • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe,
  • na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu
 3. Dane zbierane w związku z przesłaniem formularza kontaktowego
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest odpowiedź na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  Warunkiem przesłania zapytania jest świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Zakres zbieranych danych

  • Imię i nazwisko
  • Adres email
  • Numer telefonu
  • Nazwa firmy
  • Adres IP

  Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone, wyłącznie w ramach obsługi zgłoszenia następującym podmiotom:

  • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  • na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu
 5. Dane zbierane w związku z zamieszczaniem komentarzy na blogu

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w zakresie koniecznym do administracji komentarzami.

Warunkiem przesłania komentarza jest świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zakres zbieranych danych

 • Imię 
 • Adres email
 • Adres IP

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone, wyłącznie w ramach obsługi zgłoszenia następującym podmiotom:

 • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
 • na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWO W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 Rozporządzenia, kontaktując się z Administratorem np. pod adresem kontakt@chip-elektronika.pl. Administrator ma prawo odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora m.in. przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości

PLIKI COOKIES

Nasza strona używa plików Cookies do:

 • Do zbierania anonimowych danych statystycznych
 • Do obsługi wtyczek powiązanych z mediami społecznościowymi
 • Usprawnienia działania naszej strony Interetowej
 • Do celów reklamowych
 • By wyłączyć zapisywanie plików na swoim komputerze należy wyłączyć tę opcję w swojej przeglądarce. Dokładnych informacji należy szukać na stronie producenta używanej przeglądarki.
 • Informacje zebrane o użytkownikach przekazywane są Google w celu tworzenia kampanii remarketingowych oraz tworzenia statystyk. Wyświetlanie tego typu reklam można wyłączyć na stronie: http://www.google.pl/settings/ads

ZABEZPIECZENIA

Sklep Internetowy stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep Internetowy zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Dane osobowe w Sklepie Internetowym są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Nasze strony internetowe zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z adresem e-mail: : kontakt@chip-elektronika.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.