Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP

Wysoki koszt energii i niepewna przyszłość skłaniają przedsiębiorców do szukania oszczędności. Równocześnie całkowita rezygnacja z wprowadzania zmian w procesie produkcyjnym może dać przewagę konkurencji. Modernizacja to znacznie tańsza alternatywa dla wymiany maszyn, a przeprowadzona prawidłowo może doprowadzić do ograniczenia zużycia energii i innych mediów. Ponad to modernizacja podnosi jakość produktów i wydajność pracy.

Przemysł jest jednym z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu. Z tego powodu, w dzisiejszych czasach, zwiększa się powszechne zainteresowanie ekologią i sposobami na ograniczenie wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne.

W tym kontekście, modernizacja maszyn przemysłowych jest jednym ze sposobów na zmniejszenie wpływu produkcji na środowisko naturalne. W porównaniu z wymianą na całkowicie nowe maszyny, modernizacja pozwala na znaczne ograniczenie ilości odpadów, zużytej energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Co więcej, modernizacja maszyn przemysłowych jest często bardziej korzystna finansowo dla przedsiębiorstw, niż inwestycja w całkowicie nowy park maszynowy.

Wiele starszych maszyn przemysłowych ma bardzo solidną budowę mechaniczną, dzięki czemu są w stanie działać przez wiele lat bez większych problemów. Problemami, z którymi najczęściej mierzą się właściciele starszych maszyn są: malejąca precyzja, wolniejsza praca w stosunku do maszyn nowych, bardziej skomplikowana obsługa,a również czasem brak zgodności z obowiązującymi przepisami BHP. Modernizacja starszych maszyn przemysłowych może być korzystna dla przedsiębiorstw, które chcą wykorzystać ich zalety i jednocześnie zwiększyć efektywność produkcji poprzez wprowadzenie nowych technologii bez ponoszenia dużych nakładów finansowych.

Modernizacja poprzez montaż cyfrowego odczytu pozycji

Instalacja elementów zwiększających precyzję maszyn, takich jak liniały pomiarowe, może być tanim sposobem na zwiększenie efektywności produkcji. Liniały pomiarowe pozwalają na dokładne opomiarowanie położenia maszyny, co umożliwia bardziej precyzyjne wykonywanie zadań i ograniczenie błędów produkcyjnych. Zwiększenie precyzji maszyn może także pomóc w osiągnięciu lepszych wyników, takich jak większa wydajność lub lepsza jakość produkowanych elementów. Dzięki temu, instalacja elementów zwiększających precyzję maszyn może być jak drugie życie dla starszych maszyn, które nie spełniają już standardów produkcji, ale pozwalają na uzyskanie korzystnych wyników dzięki niewielkim nakładom finansowym.

Nasza firma oferuje zarówno usługi weryfikacji zainstalowanych systemów pomiaru pozycji z użyciem interferometru laserowego jak i usługi związane z montażem liniałów pomiarowych.

Modernizacja poprzez opomiarowanie parametrów procesu i integrację z systemem SCADA

Kolejnym sposobem modernizacji maszyn przemysłowych jest dodanie urządzeń mierzących parametry procesu oraz zużycie energii i innych mediów. Dzięki temu można uzyskać dokładniejsze dane na temat procesu produkcyjnego oraz zidentyfikować możliwości optymalizacji procesu. Optymalizacja procesu prowadzi do redukcji kosztów produkcji oraz zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zużycia mediów i śladu węglowego. Wdrożenie rozwiązań telemetrycznych to jeden z pierwszych kroków jakie przedsiębiorstwo powinno podjąć dążąc do dołączenia do trendu Przemysłu 4.0


Nasze rozwiązania dla telemetrii

Elastyczna sieć telemetryczna LoRa Net – dopasowana do Twoich potrzeb

Radiowe łącze sygnałowe TM-05 LoRa – sygnały analogowe i cyfrowe przesyłane jak po kablu

Jednokierunkowy most radiowy LoRa – prosty sposób na przesłanie szesnastu sygnałów cyfrowych


Integracja maszyn z oprogramowaniem SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) jest również istotnym elementem modernizacji maszyn przemysłowych. Dzięki temu można zdalnie kontrolować oraz monitorować pracę poszczególnych maszyn oraz procesu produkcyjnego. Oprogramowanie SCADA pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych błędów i awarii maszyn, co z kolei przekłada się na szybsze i skuteczniejsze działania serwisowe. Dzięki temu można szybciej reagować na problemy i uniknąć przestojów w produkcji.

Modernizacja poprzez montaż systemu sterującego

Innym popularnym sposobem modernizacji maszyn przemysłowych jest dodanie automatycznego lub półautomatycznego sterowania. Może to skrócić czas cyklu produkcyjnego i zwiększyć wydajność produkcji oraz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza w przypadku procesów, które wymagają obsługi przez ludzi.

Dzięki zastosowaniu sterowania automatyką przemysłową, maszyny przemysłowe mogą pracować bez przerw, co przyspiesza proces produkcji i zwiększa wydajność całego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, sterowanie automatyczne pozwala na dokładniejsze i powtarzalne wykonywanie procesów produkcyjnych, co przekłada się na lepszą jakość wyrobów końcowych.

Przykładem systemu sterującego przeznaczonego do modernizacji maszyn starszego typu jest nasz programator dosuwu PD-04. Jest to dedykowane rozwiązanie dla maszyn do cięcia papieru. Chociaż system został zaprojektowany tak, by wprowadzać jak najmniej zmian w układach maszyny, to znacząco poprawia szybkość oraz precyzję pracy. Może zastępować zepsute sterowanie, ale również może być stosowany w krajarkach, które były dotychczas sterowane wyłącznie ręcznie.

Oprócz rozwiązań dedykowanych, takich jak PD-04, tego typu sterowanie może być wykonane przy wykorzystaniu uniwersalnego sterownika PLC i panelu HMI. Dzięki temu wiele maszyn pracujących w różnych gałęziach przemysłu może zyskać drugie życie.

Modernizacja jako sposób uzyskania zgodności z przepisami

Kolejnym ważnym argumentem za modernizacją starszych maszyn przemysłowych jest zmienność przepisów BHP. Przepisy te uległy zmianom kilka razy na przestrzeni ostatnich lat, a starsze maszyny przemysłowe nie zawsze są zgodne z nowymi normami bezpieczeństwa. Wymagają one zazwyczaj instalacji dodatkowych zabezpieczeń, takich jak kurtyny świetlne, systemu wymuszające użycie dwóch rąk do wykonania niektórych operacji, dodatkowe osłony czy przyciski bezpieczeństwa.

Modernizacja starszych maszyn może również obejmować zmiany w obwodach bezpieczeństwa, które umożliwią ich zgodność z nowymi przepisami BHP. Nawet jeśli maszyna spełnia minimalne wymagania ustalone w przepisach, warto czasem przeprowadzić modernizację tak, by stanowisko pracy było bardziej bezpieczne i ergonomiczne. Poprzez modernizację maszyn i instalację nowych systemów bezpieczeństwa, przedsiębiorstwa mogą uniknąć konieczności zakupu nowych maszyn, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo swoim pracownikom.

Modernizacja jako przygotowanie stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością

Kolejnym aspektem, który warto podkreślić, jest to, że modernizacja starszych maszyn przemysłowych może pomóc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Starsze maszyny często nie są zaprojektowane z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia pracę na takim stanowisku.

Poprzez modernizację starszych maszyn, wyposażenie ich w proste w obsłudze systemy sterowania, częściową automatyzację oraz adekwatne do potrzeb systemy bezpieczeństwa, można zwiększyć dostępność stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzenie takich zmian umożliwi pracę na stanowiskach, które wcześniej były niedostępne lub stanowiły dla nich duże wyzwanie.

Od wielu lat nasza firma współpracuje z zakładami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnościami (m.in.: Spółdzielnia Inwalidów Zgoda Łódź oraz Spółdzielnia Inwalidów Zgoda Łańcut) pomagając im automatyzować produkcję i modernizować park maszynowy równocześnie tworząc stanowiska operatorów przystosowane do potrzeb ich pracowników.

Nasza oferta

Świadczymy usługi modernizacji maszyn we wszystkich opisanych w powyższym artykule zakresach: